اعلام آمادگی اولاند برای تمدید ۶ ماهه حالت فوق العاده

اعلام آمادگی اولاند برای تمدید ۶ ماهه حالت فوق العاده
رئیس جمهور فرانسه تمدید شش ماهه حالت فوق العاده را در این کشور امکان پذیر دانست.
۲۳:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


اعلام آمادگی اولاند برای تمدید ۶ ماهه حالت فوق العاده

رئیس جمهور فرانسه تمدید شش ماهه حالت فوق العاده را در این کشور امکان پذیر دانست.
۲۳:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


اعلام آمادگی اولاند برای تمدید ۶ ماهه حالت فوق العاده

دانلود نرم افزار جدید