پتروشیمی بوعلی سینا پس از مهار آتش / گزارش تصویری

پتروشیمی بوعلی سینا پس از مهار آتش / گزارش تصویری
بالاخره آتشی که از روز چهارشنبه در پتروشیمی بوعلی سینای بندرامام خمینی شعله ور شده بود، ساعت دو بامداد امروز مهار شد.

پتروشیمی بوعلی سینا پس از مهار آتش / گزارش تصویری

بالاخره آتشی که از روز چهارشنبه در پتروشیمی بوعلی سینای بندرامام خمینی شعله ور شده بود، ساعت دو بامداد امروز مهار شد.
پتروشیمی بوعلی سینا پس از مهار آتش / گزارش تصویری

بک لینک رنک 1

مهارت برتر