کشف تازه دانشمندان ایرانی درباره ام اس

کشف تازه دانشمندان ایرانی درباره ام اس
نتایج مطالعه چند سال اخیر محققان کشورمان درباره نقش ویتامین بیوتین نشان می دهد این ویتامین حتی پس از ۲ سال مصرف، بدون عوارض جانبی، پیشرفت بیماری ام اس را مهار می کند.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


کشف تازه دانشمندان ایرانی درباره ام اس

نتایج مطالعه چند سال اخیر محققان کشورمان درباره نقش ویتامین بیوتین نشان می دهد این ویتامین حتی پس از ۲ سال مصرف، بدون عوارض جانبی، پیشرفت بیماری ام اس را مهار می کند.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


کشف تازه دانشمندان ایرانی درباره ام اس
سون وی پی ان

کیمیا دانلود