بازداشت ۸ عضو الشباب در سومالی

بازداشت ۸ عضو الشباب در سومالی
اواخر هفته گذشته دست کم هشت عضو گروه الشباب در سومالی در موگادیشو پایتخت این کشور بازداشت شدند.
۱۸:۱۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ فروردین


بازداشت ۸ عضو الشباب در سومالی

اواخر هفته گذشته دست کم هشت عضو گروه الشباب در سومالی در موگادیشو پایتخت این کشور بازداشت شدند.
۱۸:۱۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ فروردین


بازداشت ۸ عضو الشباب در سومالی

خرید بک لینک