برای بالا بردن توان نظامی کشور از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد

برای بالا بردن توان نظامی کشور از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: به لطف خدا جمهوری اسلامی ایران برترین قدرت منطقه است و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی افزایش قدرت دفاعی کشور برای دفاع و نه برای تجاوزگری است.
۲۰:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۵ فروردین


برای بالا بردن توان نظامی کشور از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: به لطف خدا جمهوری اسلامی ایران برترین قدرت منطقه است و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی افزایش قدرت دفاعی کشور برای دفاع و نه برای تجاوزگری است.
۲۰:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۵ فروردین


برای بالا بردن توان نظامی کشور از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد

بک لینک