تجلیل همسر اردوغان از حرمسرای سلطان!

بانوی اول ترکیه در اظهاراتی بسیار عجیب، حرمسرا داری سلاطین عثمانی را ستود و آن را فضایی برای آموزش یافتن زنان توصیف کرد!
۱۷:۱۲ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۲ اسفند


cars

باران دانلود