روی خط خبر/ تفکر تکفیری یک غده سرطانی است

روی خط خبر/ تفکر تکفیری یک غده سرطانی است
شیخ استاد ذکریا سلوایه مفتی استان لاذقیه درباره جریان تکفیری و کشتار مردم توسط عاملان این جریان گفت: تکفیری ها همه جهان را تهدید می کنند، در حالیکه آنها به اسم جهاد وارد سوریه شده اند و جریان تکفیری ارتباطی به مسئله جنگ سنی و شیعه ندارد.
۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۴ خرداد


روی خط خبر/ تفکر تکفیری یک غده سرطانی است

شیخ استاد ذکریا سلوایه مفتی استان لاذقیه درباره جریان تکفیری و کشتار مردم توسط عاملان این جریان گفت: تکفیری ها همه جهان را تهدید می کنند، در حالیکه آنها به اسم جهاد وارد سوریه شده اند و جریان تکفیری ارتباطی به مسئله جنگ سنی و شیعه ندارد.
۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۴ خرداد


روی خط خبر/ تفکر تکفیری یک غده سرطانی است

بازی