حضور ۵۰۰ نیروی امریکایی در نبرد الرقه و منبج

حضور ۵۰۰ نیروی امریکایی در نبرد الرقه و منبج
المیادین گزارش داد: ۵۰۰ نیروی آمریکایی که پیش تر وارد سوریه شده بودند در نبرد الرقه و منبج شرکت خواهند کرد.
۲۱:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


حضور ۵۰۰ نیروی امریکایی در نبرد الرقه و منبج

المیادین گزارش داد: ۵۰۰ نیروی آمریکایی که پیش تر وارد سوریه شده بودند در نبرد الرقه و منبج شرکت خواهند کرد.
۲۱:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


حضور ۵۰۰ نیروی امریکایی در نبرد الرقه و منبج

میهن دانلود