اخراج ۵۰ هزار کارگر “گروه بن لادن”

اخراج ۵۰ هزار کارگر “گروه بن لادن”
شرکت ساختمانی عربستان موسوم به “گروه بن لادن” ۵۰ هزار کارگر خود را اخراج کرد.
۰۷:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


اخراج ۵۰ هزار کارگر “گروه بن لادن”

شرکت ساختمانی عربستان موسوم به “گروه بن لادن” ۵۰ هزار کارگر خود را اخراج کرد.
۰۷:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


اخراج ۵۰ هزار کارگر “گروه بن لادن”

آهنگ جدید