ریاض باید درباره برگزاری حج تضمین های لازم را بدهد

ریاض باید درباره برگزاری حج تضمین های لازم را بدهد
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه گفت: تا زمانی که مکانیسم های تضمین مشخص نشود و عربستان تضمینی در این خصوص ندهد، صرف اعلام آمادگی برای میزبانی از حجاج ایرانی کافی نیست.
۱۷:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


ریاض باید درباره برگزاری حج تضمین های لازم را بدهد

معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه گفت: تا زمانی که مکانیسم های تضمین مشخص نشود و عربستان تضمینی در این خصوص ندهد، صرف اعلام آمادگی برای میزبانی از حجاج ایرانی کافی نیست.
۱۷:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


ریاض باید درباره برگزاری حج تضمین های لازم را بدهد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

bluray movie download