مرگ ۱۲ تن در آتش سوزی یک مجتمع پتروشیمی در شرق عربستان

مرگ ۱۲ تن در آتش سوزی یک مجتمع پتروشیمی در شرق عربستان
سخنگوی منطقه صنعتی الجبیل در شرق عربستان سعودی اعلام کرد بر اثر آتش سوزی که روز شنبه در یک مجتمع پتروشیمی در این منطقه رخ داد دوازه نفر جان باختند و یازده نفر دیگر مصدوم شدند که حال شش نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
۲۱:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


مرگ ۱۲ تن در آتش سوزی یک مجتمع پتروشیمی در شرق عربستان

سخنگوی منطقه صنعتی الجبیل در شرق عربستان سعودی اعلام کرد بر اثر آتش سوزی که روز شنبه در یک مجتمع پتروشیمی در این منطقه رخ داد دوازه نفر جان باختند و یازده نفر دیگر مصدوم شدند که حال شش نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
۲۱:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


مرگ ۱۲ تن در آتش سوزی یک مجتمع پتروشیمی در شرق عربستان

خرید بک لینک

فانتزی