مولر: کیکر درمورد بایرن یاوه می‌گوید ::

دو بازیکن کلیدی و وفادار بایرن به ادعاهای اخیر مجله کیکر واکنش نشان دادند.

بازی آزاد

خبر فرهنگیان