هوای تهران پاک است

هوای تهران پاک است
کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد و تهران این روزها نفس می کشد. مسافرت های نوروزی و کاهش خودروها در ایام تعطیلات، هوای پاک را برای پایتخت نشینان به ارمغان آورده است.
۰۷:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین


هوای تهران پاک است

کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد و تهران این روزها نفس می کشد. مسافرت های نوروزی و کاهش خودروها در ایام تعطیلات، هوای پاک را برای پایتخت نشینان به ارمغان آورده است.
۰۷:۵۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین


هوای تهران پاک است

سپهر نیوز

لردگان