نکته‌هایی از ماجرای زنجانی به روایت اسناد دادگاه

نکته‌هایی از ماجرای زنجانی به روایت اسناد دادگاه
براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت عنوان می‌شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم …

نکته‌هایی از ماجرای زنجانی به روایت اسناد دادگاه

براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت عنوان می‌شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم …
نکته‌هایی از ماجرای زنجانی به روایت اسناد دادگاه

خرید بک لینک

پرس نیوز