انتصاب مدیر جدید شبکه چهار سیما

انتصاب مدیر جدید شبکه چهار سیما
معاون سازمان صدا و سیما در حکمی مدیر جدید شبکه چهار سیما را منصوب کرد.
۱۹:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۹ اردیبهشت


انتصاب مدیر جدید شبکه چهار سیما

معاون سازمان صدا و سیما در حکمی مدیر جدید شبکه چهار سیما را منصوب کرد.
۱۹:۵۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۹ اردیبهشت


انتصاب مدیر جدید شبکه چهار سیما

بک لینک رنک 5

car