تمجید بازیکن سابق بارسا از سوارز/ استویچکوف: سوارز می تواند تفاوت ها را رقم بزند

تمجید بازیکن سابق بارسا از سوارز/ استویچکوف: سوارز می تواند تفاوت ها را رقم بزند
بازیکن سابق بارسلونا معتقد است که حرکات مهاجم اروگوئه ای این تیم در زمین می تواند تعیین کننده باشد.

تمجید بازیکن سابق بارسا از سوارز/ استویچکوف: سوارز می تواند تفاوت ها را رقم بزند

بازیکن سابق بارسلونا معتقد است که حرکات مهاجم اروگوئه ای این تیم در زمین می تواند تعیین کننده باشد.
تمجید بازیکن سابق بارسا از سوارز/ استویچکوف: سوارز می تواند تفاوت ها را رقم بزند

آپدیت نود 32 تریال

موزیک سرا