اخبار مشروح ۱۶ یکشنبه۲۷ تیر

اخبار مشروح ۱۶ یکشنبه۲۷ تیر
سفر روحانی به کرمانشاه/ جلسه علنی مجلس/ پیامدهای کودتای نافرجام در ترکیه/ گروگانگیری در ارمنستان/ حکومت نظامی در کشمیر هند/ اقتصاد مقاومتی ؛ قاچاق کالا/ سفر رئیس صدا و سیما به بجنورد/ نا کارآمدی تدابیر امنیتی در فرانسه/ نا کارآمدی تدابیر امنیتی در فرانسه/ چالش های پیش روی دولت جدید انگلیس/ جشنواره فیلم ایران در هند/ تشییع مرحوم جمشید ارجمند/ هواشناسی / ورزشی
۱۷:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۷ تیر


اخبار مشروح ۱۶ یکشنبه۲۷ تیر

سفر روحانی به کرمانشاه/ جلسه علنی مجلس/ پیامدهای کودتای نافرجام در ترکیه/ گروگانگیری در ارمنستان/ حکومت نظامی در کشمیر هند/ اقتصاد مقاومتی ؛ قاچاق کالا/ سفر رئیس صدا و سیما به بجنورد/ نا کارآمدی تدابیر امنیتی در فرانسه/ نا کارآمدی تدابیر امنیتی در فرانسه/ چالش های پیش روی دولت جدید انگلیس/ جشنواره فیلم ایران در هند/ تشییع مرحوم جمشید ارجمند/ هواشناسی / ورزشی
۱۷:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۷ تیر


اخبار مشروح ۱۶ یکشنبه۲۷ تیر

تلگرام