مذاکره با دشمن قابل مقایسه با مبارزه شهدا نیست

مذاکره با دشمن قابل مقایسه با مبارزه شهدا نیست
معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ارزش والای کار رزمندگان و شهدای دفاع مقدس، گفت: نباید کار مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را با کار بزرگ شهیدان مقایسه کرد.
۱۶:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


مذاکره با دشمن قابل مقایسه با مبارزه شهدا نیست

معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ارزش والای کار رزمندگان و شهدای دفاع مقدس، گفت: نباید کار مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را با کار بزرگ شهیدان مقایسه کرد.
۱۶:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


مذاکره با دشمن قابل مقایسه با مبارزه شهدا نیست

دانلود فیلم

ورزش و زندگی