افزایش تلفات انفجار در شرق افغانستان

افزایش تلفات انفجار در شرق افغانستان
شمار تلفات انفجار در شرق افغانستان به ۱۱ تن رسید.
۰۸:۰۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت


افزایش تلفات انفجار در شرق افغانستان

شمار تلفات انفجار در شرق افغانستان به ۱۱ تن رسید.
۰۸:۰۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت


افزایش تلفات انفجار در شرق افغانستان

خرید بک لینک

دانلود موزیک