توزیع مرغ منجمد با قیمت ۵۵۰۰ تومان، از فردا

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع مرغ منجمد با قیمت ۵۵۰۰ تومان در سراسر کشور خبر داد.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


مرجع سلامتی

شهرداری