توصيه كارشناسان فنی درباره كاركرد روغن‌موتور خودرو

توصيه كارشناسان فنی درباره كاركرد روغن‌موتور خودرو

شايد به دفعات شنيده و يا خوانده باشيد كه روغن موتور را در پنج هزار، 10هزار كيلومتر يا بيشتر بايد تعويض کرد. دليل ذكر اين اعداد براي كاركرد روغن …

دانلود آهنگ جدید

بکلینک