واکنش توئیتری ترامپ به درگذشت کلی

واکنش توئیتری ترامپ به درگذشت کلی

ترامپ در توئیتر نوشت: محمد علی در سن ۷۴ سالگی درگذشت. یک قهرمان بزرگ و یک انسان فوق العاده. دل همه مون براش تنگ میشه.

واکنش توئیتری ترامپ به درگذشت کلی

ترامپ در توئیتر نوشت: محمد علی در سن ۷۴ سالگی درگذشت. یک قهرمان بزرگ و یک انسان فوق العاده. دل همه مون براش تنگ میشه.

واکنش توئیتری ترامپ به درگذشت کلی

استخدام