افزایش بیماری های قلبی در ویتنام

افزایش بیماری های قلبی در ویتنام
سالیانه حدود ۲۰۰ هزار نفر بر اثر بیماری های قلبی در کشور ویتنام جان خود را از دست می دهند.
۱۷:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر


افزایش بیماری های قلبی در ویتنام

سالیانه حدود ۲۰۰ هزار نفر بر اثر بیماری های قلبی در کشور ویتنام جان خود را از دست می دهند.
۱۷:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر


افزایش بیماری های قلبی در ویتنام

نخبگان