محدودیت فروش ارز صادرات طلا لغو شد

محدودیت فروش ارز صادرات طلا لغو شد
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم دولت برای رونق صادرات طلا خبرداد و گفت: از این پس صادرکنندگان طلا می‌توانند ارزهای حاصل …

محدودیت فروش ارز صادرات طلا لغو شد

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم دولت برای رونق صادرات طلا خبرداد و گفت: از این پس صادرکنندگان طلا می‌توانند ارزهای حاصل …
محدودیت فروش ارز صادرات طلا لغو شد

آپدیت نود 32

تکنولوژی جدید