نشست مسئولان حج ایران و عربستان بدون نتیجه پایان یافت

نشست مسئولان حج ایران و عربستان بدون نتیجه پایان یافت
نشست مسوولان سازمان حج ایران و وزارت حج عربستان به علت ادامه کارشکنی و دخالت وزارت خارجه عربستان در بحث حج تمتع، بدون نتیجه پایان یافت.
۰۷:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


نشست مسئولان حج ایران و عربستان بدون نتیجه پایان یافت

نشست مسوولان سازمان حج ایران و وزارت حج عربستان به علت ادامه کارشکنی و دخالت وزارت خارجه عربستان در بحث حج تمتع، بدون نتیجه پایان یافت.
۰۷:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


نشست مسئولان حج ایران و عربستان بدون نتیجه پایان یافت

استخدام