منصوریان، قربانی می گیرد

منصوریان، قربانی می گیرد

علی منصوریان در 9 دیدار مقابل سرخابی در قامت سرمربی، به 5 برد دست پیدا کرده است.

منصوریان، قربانی می گیرد

(image)

علی منصوریان در 9 دیدار مقابل سرخابی در قامت سرمربی، به 5 برد دست پیدا کرده است.

منصوریان، قربانی می گیرد

آپدیت نود 32 ورژن 5

خرم خبر