امیر سیاری: به کوری چشم دشمنان این حضور همیشگی است

امیر سیاری: به کوری چشم دشمنان این حضور همیشگی است
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری قدرتمند در آب‌های آزاد جهان حضور دارد، گفت: به کوری چشم دشمنان این حضور همیشگی است.
۱۲:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


امیر سیاری: به کوری چشم دشمنان این حضور همیشگی است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری قدرتمند در آب‌های آزاد جهان حضور دارد، گفت: به کوری چشم دشمنان این حضور همیشگی است.
۱۲:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱ فروردین


امیر سیاری: به کوری چشم دشمنان این حضور همیشگی است

روزنامه قانون

خبرگذاری اصفحان