سقوط در تولید سمند، رانا، دنا و تیبا

سقوط در تولید سمند، رانا، دنا و تیبا
کارنامه خودروسازان در فروردین ماه امسال بیانگر سقوط تولید 4 برند ملی است به طوری که کاهش تولید برخی از این خودروها به منفی 45 درصد نیز …

سقوط در تولید سمند، رانا، دنا و تیبا

کارنامه خودروسازان در فروردین ماه امسال بیانگر سقوط تولید 4 برند ملی است به طوری که کاهش تولید برخی از این خودروها به منفی 45 درصد نیز …
سقوط در تولید سمند، رانا، دنا و تیبا

خرید بک لینک

اس ام اس جدید