برای سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم

برای سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم
دبیر شورای عالی فضای مجازی از تأسیس کارگروه سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: برای سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم.
۱۹:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت


برای سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تأسیس کارگروه سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: برای سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم.
۱۹:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت


برای سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم

بک لینک رنک 4

موزیک سرا