50 تروریست داعش در جنوب موصل کشته شدند

50 تروریست داعش در جنوب موصل کشته شدند
با ادامه عملیات پاکسازی مناطق آزادشده موصل، 50 تروریست کشته و 32 نفر دستگیر شدند.

50 تروریست داعش در جنوب موصل کشته شدند