یک طرفه شدن جاده چالوس در آخرین روز تعطیلات

یک طرفه شدن جاده چالوس در آخرین روز تعطیلات
رئیس پلیس راه استان البرز از یک طرفه شدن جاده چالوس در آخرین روز از تعطیلات خبر داد.

یک طرفه شدن جاده چالوس در آخرین روز تعطیلات