گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب در شهرکرد + فیلم

گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب در شهرکرد + فیلم

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

یازدهمین نمایشگاه استانی کتاب به شهرکرد پایتخت کتاب ایران رسید

گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب در شهرکرد + فیلم