کری:آخرین فرصت برای نجات سوریه بدست آمده است

کری:آخرین فرصت برای نجات سوریه بدست آمده است

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزیر امور خارجه آمریکا : مصرانه از همه طرف ها می خواهم که از این توافقنامه حمایت کنند .

کری:آخرین فرصت برای نجات سوریه بدست آمده است