چرا زیارت امام حسین(ع) در اربعین توصیه شده است/ ۳روش مقتل شناسی تاریخی

چرا زیارت امام حسین(ع) در اربعین توصیه شده است/ ۳روش مقتل شناسی تاریخی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: اربعین نمایانگر نوعی تأخیر و عقب ماندگی از کاروانی است که در دهم محرم عرصه جدیدی به روی زندگی بشر گشود که شاید هرگز در تاریخ تکرار نشود.

چرا زیارت امام حسین(ع) در اربعین توصیه شده است/ ۳روش مقتل شناسی تاریخی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر