پیشتازی سپاه در تبیین مفهوم جهاد کبیر

پیشتازی سپاه در تبیین مفهوم جهاد کبیر
فرمانده کل سپاه گفت: در شرایطی که خطر اثر گذاری توطئه های چندین ساله دشمن در برابر انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود آحاد پاسداران رسالت تبیین جهاد کبیر را برعهده دارند.

پیشتازی سپاه در تبیین مفهوم جهاد کبیر