وزرای خارجه ایران و کانادا برای اولین بار از زمان قطع روابط دیدار کردند

وزرای خارجه ایران و کانادا برای اولین بار از زمان قطع روابط دیدار کردند
وزیران خارجه ایران و کانادا روز سه‌شنبه برای اولین بار از زمان قطع روابط دو کشور، دیدار کردند.

وزرای خارجه ایران و کانادا برای اولین بار از زمان قطع روابط دیدار کردند