نیروهای عراقی 4 روستا را در اطراف موصل آزاد کردند

نیروهای عراقی 4 روستا را در اطراف موصل آزاد کردند
فرمانده عملیات آزادسازی موصل از آزادی 4 روستای جدید در اطراف موصل خبر داد

نیروهای عراقی 4 روستا را در اطراف موصل آزاد کردند