طرح استیضاح فانی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد+متن طرح

طرح استیضاح فانی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد+متن طرح
طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، امروز پس از بررسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شد.

طرح استیضاح فانی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد+متن طرح