شعار اعتدالی که دادید را معنا کنید

شعار اعتدالی که دادید را معنا کنید
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: شعار اعتدالی که دادید را معنا کنید، چون پیش‌بینی می‌شد از کنار این شعار، یک جریان سیاسی و حزب تشکیل شود.

شعار اعتدالی که دادید را معنا کنید