سینه چاکان برجام می‌خواهند آدرس غلط به اذهان عمومی بدهند/ آقای روحانی فقط رئیس جمهور آقای مطهری نیست

سینه چاکان برجام می‌خواهند آدرس غلط به اذهان عمومی بدهند/ آقای روحانی فقط رئیس جمهور آقای مطهری نیست
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد که سینه چاک برجام بودند اکنون با مصوبات کنگره آمریکا مبنی بر تداوم داماتو و منع فروش هواپیما به ایران، پیراهن سیاه را بر تن کرده‌اند و می‌خواهند با حاشیه سازی، افکار عمومی را به سمت مسائل بی‌اهمیت سوق دهند، آدرس عوضی به اذهان عمومی بدهند تا بر این ناکامی‌ها سرپوش بگذارند.

سینه چاکان برجام می‌خواهند آدرس غلط به اذهان عمومی بدهند/ آقای روحانی فقط رئیس جمهور آقای مطهری نیست