سفر گروهی از ضدانقلاب به اسرائیل بلافاصله پس از حصول برجام

سفر گروهی از ضدانقلاب به اسرائیل بلافاصله پس از حصول برجام
یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی مدعی شد که گروهی از ضدانقلاب اندک‌زمانی پس از حصول توافق هسته‌ای ایران و 1+5 به اسرائیل سفر کرده و در کنفرانسی حضور یافته‌اند.

سفر گروهی از ضدانقلاب به اسرائیل بلافاصله پس از حصول برجام