دلایل موافقان FATF همان استدلال‌های خودساخته و مصنوعی در برجام است

دلایل موافقان FATF همان استدلال‌های خودساخته و مصنوعی در برجام است
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تجربه 37 ساله نظام نشان داده است دشمنی دشمنان از بین رفتنی نیست و در صورت اجرای توافق FATF آن‌ها گستاخ‌تر خواهند شد و لذا باید این توافق لغو شود.

دلایل موافقان FATF همان استدلال‌های خودساخته و مصنوعی در برجام است