خنثی شدن عملیات تروریستی در پاریس توسط سه زن

خنثی شدن عملیات تروریستی در پاریس توسط سه زن

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۵۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

دادستان پاریس، از خنثی شدن عملیات تروریستی در پاریس توسط سه زن وابسته به گروه تروریستی داعش خبر داد.

خنثی شدن عملیات تروریستی در پاریس توسط سه زن