خلاصه نیمه نهایی فوتبال 7 نفره: ایران 5-0 برزیل

خلاصه نیمه نهایی فوتبال 7 نفره: ایران 5-0 برزیل

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

خلاصه نیمه نهایی فوتبال 7 نفره: ایران 5-0 برزیل