ترامپ «رئیسعلی» و «مهدوی» را بشناسد سلام نظامی می‌دهد

ترامپ «رئیسعلی» و «مهدوی» را بشناسد سلام نظامی می‌دهد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:من به آقای ترامپ می‌گویم که دو نفر از ایران را بشناس. یکی رئیسعلی دلواری و یکی شهید نادر مهدوی. مطمئن باش اگر داستان این دو سردار را بخوانی سلام نظامی خواهی داد و عذرخواهی می‌کنی.

ترامپ «رئیسعلی» و «مهدوی» را بشناسد سلام نظامی می‌دهد