تاکید بر رفع مشکلات طرح های عمرانی بوکان

تاکید بر رفع مشکلات طرح های عمرانی بوکان

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی بر رفع مشکلات طرح های عمرانی بوکان تاکیدکرد

تاکید بر رفع مشکلات طرح های عمرانی بوکان

دانلود برنامه ایمو