امیری: استقلال بازی بسته‌ای ارائه کرد/ مقابل سپاهان، پرسپولیس را همراهی می‌کنم

امیری: استقلال بازی بسته‌ای ارائه کرد/ مقابل سپاهان، پرسپولیس را همراهی می‌کنم
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: متأسفانه نشد اولین دربی‌ام را با پرسپولیس تجربه کنم و حتماً خیر و مصلحتی بوده است.

امیری: استقلال بازی بسته‌ای ارائه کرد/ مقابل سپاهان، پرسپولیس را همراهی می‌کنم