افزایش همکاری های تجاری سمنان و نجف + گزارش

افزایش همکاری های تجاری سمنان و نجف + گزارش

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

استاندار نجف در کشور عراق که به استان سمنان سفر کرده است از افزایش همکاری های تجاری 2 استان خبر داد.

افزایش همکاری های تجاری سمنان و نجف + گزارش