ارتش سوریه ضربات سهمگینی به تروریستها در حلب وارد کرد

ارتش سوریه ضربات سهمگینی به تروریستها در حلب وارد کرد

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

ارتش سوریه با کمک نیروهای هم پیمان، امنیت جاده استراتژیک العامریه – الراموسه را در جنوب حلب برقرار کردند.

ارتش سوریه ضربات سهمگینی به تروریستها در حلب وارد کرد