ادامه روند خشکسالی ها در فارس

ادامه روند خشکسالی ها در فارس

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

خشکسالی ها همچنان در استان فارس ادامه می یابد .

ادامه روند خشکسالی ها در فارس